Bewustwording op de werkvloer

Sinds eind mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing. Dit zal u niet ontgaan zijn. In Nederland is het toezicht op de naleving van de Avg opgedragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op haar website heeft de AP een 10 -stappenplan opgenomen dat dient als voorbeeld om ervoor te zorgen dat organisaties…
Read more