Frankenslag 137, 2582 HH Den Haag
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Tag: Datalek

HagaZiekenhuis beboet door AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een bestuurlijke boete opgelegd aan Stichting HagaZiekenhuis (HagaZiekenhuis). De boete ter hoogte van € 460.000,- heeft de AP opgelegd omdat het HagaZiekenhuis onvoldoende passende maatregelen zoals bedoeld in artikel 32 Avg heeft getroffen om persoonsgegevens te beschermen. Van het HagaZiekenhuis werd verwacht dat het in ieder geval tweefactor authenticatie zou…
Read more

Britse toezichthouder treedt wederom krachtig in verband met groot datalek

De Britse toezichthouder ICO heeft het voornemen om Marriott International een boete op van ruim £99 mln, omgerekend €110 mln, op te gaan leggen. De hotelgroep spande zich volgens de toezichthouder onvoldoende in om klantgegevens te beschermen. Daardoor konden hackers ervandoor gaan met de gegevens van zo’n 339 miljoen gasten, onder wie 30 miljoen Europeanen.…
Read more

Britse toezichthouder van plan om British Airways te beboeten

De ICO, de Brits toezichthouder, heeft op haar website te kennen gegeven voornemens te zijn om British Airways te beboeten wegens schending van de Avg. De voorgenomen op te leggen boete bedraagt 183,39 miljoen pond. De reden voor de voorgenomen op te leggen boete is dat British Airways tekort is geschoten in het beveiligen van…
Read more

De Uber-boete raakt ons allemaal

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de eerste flinke boete uitgedeeld. De boete bedraagt EUR 600.000. Uber komt daar nog goed mee weg omdat de overtreding valt onder de Wbp. Onder de Avg zou de boete EUR 10.000.000 zijn geweest. Kom dat als bedrijf maar eens te boven! Boetebesluit AP De AP heeft een boetebesluit opgesteld…
Read more