Toetsen van de geschiktheid van een FG

Een bericht van De Nederlandsche Bank (DNB) op 19 december 2018 zette ons aan het denken. Dit bericht was een update van de richtlijn IORP II[1] over het ter toetsing voorleggen aan DNB van kandidaten voor sleutelfuncties[2]. Deze sleutelfuncties betreffen risicobeheer, actuariële functie en interne audit. De IORP II[3] gaat over de werkzaamheden en toezicht…
Read more