VVT-instellingen, pak de (financiële) kans van de overheid!

De rol van de zorgcliënt in het eigen zorgproces verandert, hij of zij wil de regie houden over de persoonlijke zorgsituatie. Op termijn kunnen mensen binnen digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen over hun medische gegevens beschikken en deze veilig gebruiken. Informatie speelt hierbij een sleutelrol. Zonder juiste informatie kan de zorgaanbieder geen goede zorg verlenen en kan…
Read more