Aansprakelijkheids- en kostenrisico’s voor pensioenfondsen

Aanleiding In deze whitepaper nemen wij u mee naar hetgeen van u, als bestuurder van een pensioenfonds, wordt verwacht op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Nederland telt eind 2017 268 pensioenfondsen[1]. Een pensioenfonds[2] is ervoor verantwoordelijk dat de plichten naar de (gewezen) deelnemers en de uitkeringsgerechtigden (tezamen de deelnemers genoemd) worden uitgevoerd. De Pensioenwet…
Read more