Meldplicht datalekken

“De Avg stelt wel strengere eisen aan uw eigen registratie van de datalekken die zich in uw organisatie hebben voorgedaan. Alle datalekken dienen worden gedocumenteerd. Met deze documentatie moet de AP kunnen controleren of u aan de meldplicht heeft voldaan. Dit is dan ook onderdeel van de verantwoordingsplicht. Dit gaat verder dan de protocolplicht uit…
Read more