Deadline: Aanbesteding Proeftuin voor zorgaanbieders in de langdurige zorg!

Het Ministerie van VWS biedt de mogelijkheid om in te schrijven op de aanbesteding Proeftuinen Regeling InZicht. Het doel van de Proeftuinen is om versnelde digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Er kan worden ingeschreven op drie kavels: Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) eOverdracht Medicatieproces Voor elk kavel zijn er een aantal percelen, ingedeeld naar regio en aandachtsgebied.…
Read more