Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Tag: Smart contracting

Goed en efficiënt afspraken maken en nakomen met smart contracting

Administratieve lasten van bedrijven en instellingen vinden veelal hun oorsprong in wetten en afgesloten contracten. Met de inzet van smart contracting en professionele ondersteuning helpen wij bedrijven en instellingen de operationele lasten binnen de perken te brengen en te houden. Besparingen door smart contracting Soms brengen wij samen met de organisatie de operationele kosten met…
Read more

Wet Arbeidsmarkt in Balans, wat zijn de gevolgen?

De gevolgen voor uw organisatie Per 1 januari 2020 gaat er veel veranderen voor werkgevers als de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treedt. Het doel van de wet is letterlijk de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. De verschillen tussen vaste arbeidscontracten aan de ene kant en flexibele arbeidscontracten aan de andere kant…
Read more

Gespecificeerde toestemming (Wabvpz) en smart contracting

Op 12 juli 2019 schreef minister Bruins in zijn 3e brief aan de Tweede Kamer over de noodzaak tot het aanpassen van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Onwenselijke situatie Op grond van artikel 15a in de Wabvpz is geregeld dat een zorgaanbieder gegevens van een cliënt alleen beschikbaar kan stellen…
Read more

Smart Contracting, hoe en wat?

Wij zitten in de laatste fase van het operationeel maken van de nieuwe versie van smart contracting. Wij hebben geluisterd naar onze klanten en veel van de verzoeken verwerkt in de functionaliteit. Het gevolg is dat smart contracting nu in dienst staat van de bedrijfsjuridische functie van een organisatie. Wat is het doel? Het doel…
Read more