Toetsen van de geschiktheid van een FG

Een bericht van De Nederlandsche Bank (DNB) op 19 december 2018[1] zette ons aan het denken. Dit bericht was een update van de richtlijn IORP II[2] over het ter toetsing voorleggen aan DNB van kandidaten voor sleutelfuncties[3]. Deze sleutelfuncties betreffen risicobeheer, actuariële functie en interne audit. De IORP II[4] gaat over de werkzaamheden en toezicht…
Read more