Ga naar de inhoud
Home » Actueel » Weten waar u staat om het volgende privacy volwassenhedsniveau te bepalen

Weten waar u staat om het volgende privacy volwassenhedsniveau te bepalen

Een nulmeting kan u duidelijkheid geven in hoeverre uw bedrijf in staat is om persoonsgegevens te beschermen. Het is in feite een meetlat die tegen de vereisten van de AVG wordt gehouden. Het onderzoek geeft de verantwoordelijke, raad van bestuur en raad van commissarissen, inzicht in de mate waarin de risico’s zijn afgedekt door maatregelen en de effectieve werking van deze maatregelen. 

Wat doen wij tijdens een privacy nulmeting?  

Met het uitvoeren van de nulmeting wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd dat gericht is op het verkrijgen van inzicht in de naleving van wet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming en informatieveiligheid. Wij gaan de stromen met persoonsgegevens na, beoordelen de risicoanalyses en stellen vast of de beheersmaatregelen effectief zijn. Wij nemen hier behalve de wetgeving ook de laatste inzichten mee van toezichthouders en andere deskundigen. 

Wat leveren we op na de privacy nulmeting? 

Het onderzoek resulteert in een verslag van bevindingen en bijbehorend advies. Dit advies voorziet onder andere in een globale aanpak voor uw organisatie hoe vervolgstappen te zetten om de gegevensbescherming en het borgen van de gegevensbescherming naar een hoger niveau te brengen en compliant te worden. Hierbij maken we gebruik van een volwassenheidsmodel met 5 niveaus.  

Laat een nulmeting uitvoeren door ons

Wilt u een nulmeting gegevensbescherming laten uitvoeren? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Voor meer informatie, bekijk hier onze pagina over de privacy nulmeting