Wisselwerking tussen de Europese AVG en de Digitale Transformatie

Bij de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat het individu centraal. Het gaat om regie over de eigen gegevens. Bedrijven en instellingen zullen hun centrale rol verliezen aan het individu. Zij zijn het integratie punt voor persoonsgegevens. Om aan deze eis van de AVG te voldoen zullen de gegevens bij de bedrijven en instellingen centraal opgesteld worden. Er is een proces van digitale transformatie nodig om de organisatie van een applicatie naar gegevens gedreven architectuur te transformeren.

Wij hebben een paper opgesteld waar wij onze gedachten nader uitwerken. Wij bespreken de gevolgen van de wisselwerking tussen AVG en de digitale transformatie. Het is voor de bedrijfsvoering niet vrijblijvend omdat wij verwachten dat succesvolle transformaties zullen leiden tot meer effectieve en kostenefficiënte organisaties. Tegelijkertijd wensen de toezichthouders dat bedrijven “accountable” te zijn voor het voldoen aan de wet.

Contact

Vragen naar aanleiding van de paper? Neem gerust contact met ons op.Author: André Biesheuvel
Binnen de praktijk vervult André de rol van managing partner en is hij vakinhoudelijk verantwoordelijk voor Organisatie & ICT en Compliance. Ook doceert André bij meerdere trainingen op het gebied van governance, risk en compliance.