Bedrijfscompliance functie

Uw bedrijfscompliance functie effectiever én goedkoper

Smart compliance is niet alleen accountable zijn voor het voldoen aan wetgeving, maar is ook het integraal en organisatiebreed voldoen aan contracten en beleidsdoelstellingen. Dit leidt zo tot een effectieve en kostenefficiënte bedrijfsvoering.

Compliance life cyclus optimaliseren

Het doel is een organisatie in staat te stellen effectief en kostenefficiënt governance & compliance te organiseren, uit te voeren en hierover te rapporteren aan het maatschappelijk verkeer. Binnen de levenscyclus onderkennen wij de onderstaande cyclus.

  1. Bedrijfsspecifieke governance & compliance toegesneden op sector- en segmentspecifieke juridische modellen en normenkaders.
  2. Operationaliseren van de compliance functie.
  3. Verbeteren van beveiligings- en beheersmaatregelen gericht op een effectieve en kostenefficiënte organisatie en interne beheersing van bedrijfsrisco’s.

Onze compliance dienstverlening

Bekijk hieronder onze compliance diensten:

Onze compliance opleidingen

Bekijk hier onze compliance opleidingen.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.