Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
“Effectief en efficiënt voldoen aan uw afspraken, beleidsdoelstellingen en wetgeving”

Uw bedrijfscompliance functie effectiever én goedkoper

Smart compliance is niet alleen accountable zijn voor het voldoen aan wetgeving, maar is ook het integraal en organisatiebreed voldoen aan contracten en beleidsdoelstellingen. Dit leidt zo tot een effectieve en kostenefficiënte bedrijfsvoering.

Lees meer

Compliance life cyclus optimaliseren

Het doel is een organisatie in staat te stellen effectief en kostenefficiënt governance & compliance te organiseren, uit te voeren en hierover te rapporteren aan het maatschappelijk verkeer. Binnen de levenscyclus onderkennen wij de onderstaande cyclus.

1

Bedrijfsspecifieke governance & compliance toegesneden op sector- en segmentspecifieke juridische modellen en normenkaders.

2

Operationaliseren van de compliance functie.

3

Verbeteren van beveiligings- en beheersmaatregelen gericht op een effectieve en kostenefficiënte organisatie en interne beheersing van bedrijfsrisco’s.

Onze compliance dienstverlening

Juridische modellen en normenkaders

Op basis van de juridische modellen werken onze compliance professionals pragmatische normenkaders uit.

LEES MEER

MYOBI en IT-services

MYOBI als digitale notaris faciliteert met IT-services smart compliance. Dat is essentieel voor het organiseren en optimaliseren van de compliance functie.

LEES MEER

Aanpak optimaliseren van de compliance functie

Organisaties zullen in de compliance functie willen investeren als er een goede businesscase is.

LEES MEER

Organiseren van good governance en compliance

De scope en reikwijdte van good governance en compliance bepalen in belangrijke mate de kerntaken van de bedrijfs-compliance functie.

LEES MEER

Verantwoorden aan het maatschappelijk verkeer

Op basis van de juridische uitkomsten en beleidsdoelen zal de leiding van een organisatie zich willen verantwoorden.

LEES MEER

Advies en onderzoeken

Compliance gaat over het toetsen van de effectiviteit van beheers- en beveiligingsmaatregelen tegen een norm. Wij voeren meerdere onderzoeken en pre-audits uit.

LEES MEER

Passende beheers- en beveiligingsmaatregelen

Op basis van uitkomsten van onderzoeken en adviezen wordt periodiek een integraal voorstel voor het treffen van passende beheers- en beveiligingsmaatregelen opgesteld.

LEES MEER

Legal Entity Management

Het continu kennen van het verantwoordelijkheidsdomein vraagt een expliciete inspanning van een organisatie. Oftewel voldoen aan de “algemene” verantwoordingsplicht.

LEES MEER

Compliance opleidingen, ondersteuning en vacatures

Compliance opleidingen

De opleidingen en trainingen op het gebied van de compliance functie zijn ondergebracht bij onze Duthler Academy.

lees meer

Ondersteuning compliance functie

Wij kunnen u ondersteunen bij het vaststellen van compliance met wetgeving, overeenkomsten en beleidsdoelstellingen.

lees meer

Compliance vacatures en talent

Wij zijn opzoek naar goed opgeleide en enthousiaste compliance professionals om de compliance functie te managen. 

lees meer

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Caroline Willemse

Directeur Compliance

André Biesheuvel

Partner | Compliance