Ga naar de inhoud

Trainingsprogramma bedrijfscompliance functie

Het organiseren van de bedrijfscompliance functie, waarin risk- en compliancemanagement en desgewenst de FG-rol is opgenomen, vraagt veelal om beleid én een bewustwording- en trainingsprogramma. Het organiseren van de bewustwording bij de medewerkers en kennis bij de sleutelfunctionarissen is randvoorwaardelijk voor het effectief organiseren van de bedrijfscompliance functie en daarmee het effectief organiseren van de bedrijfsactiviteiten in het algemeen.

Voordat een bedrijf succesvol de organisatie van bedrijfsactiviteiten kan veranderen zal het management en medewerkers overtuigd moeten worden van de toegevoegde waarde en de noodzaak. Op zowel het niveau van de bedrijfsleiding, het management en de medewerkers zijn businesscases nodig de veranderingscapaciteit bij de medewerkers in te schakelen. De ervaren medewerkers zullen de businesscases toetsen aan hun ervaringen met de sterke en zwakke kanten van de organisatie van de processen.

Pas als er voldoende draagvlak is bij de medewerkers kan een veranderingsproces succesvol zijn. Uiteraard is de bedrijfscultuur een richtinggevende factor voor het organiseren van draagvlak voor veranderen. De doorslaggevende factor is echter het aanreiken van relevante kennis waarmee de medewerker de bestaande en de beoogde organisatie van de bedrijfsactiviteiten kan beoordelen. Voordat een veranderingsproces ingang gezet kan worden lopen er bewustwordings- en trainingsprogramma’s die het kennisniveau van management en medewerkers op het juiste niveau brengen.

Wat is de aanpak?

Bij het organiseren van de bedrijfscompliance aanpak maken wij gebruik van het kennis- en verandermanagementprogramma zoals Duthler Academy dat heeft uitgewerkt en ondersteunt met een bedrijfsspecifieke leeromgeving. Onze professionals ontwikkelen generieke bewustwordings- en trainingsprogramma’s die desgewenst voor uw bedrijfssituatie bedrijfsspecifiek gemaakt worden. 

De bedrijfscompliance functie zelf

De kennisopbouw bij management en medewerkers vinden wij bij het organiseren van de bedrijfscompliance functie en – naar aanleiding van interne controle bevindingen – organiseren van noodzakelijke veranderingen. Het organiseren van de bedrijfscompliance functie, al dan niet in samenhang met de bedrijfsjuridische functie, vraagt om een uitleg aan management en medewerkers. Ondersteund door een bewustwordings- en trainingsprogramma zullen de medewerkers willen weten wat de functie inhoudt, wat de voordelen zijn en hoe te organiseren. Uiteindelijk verwachten de medewerkers een businesscase van de bedrijfscompliance functie.

Vertrouwensnetwerk en verantwoorden

Wij hebben bijvoorbeeld een trainingsprogramma ‘vertrouwensnetwerk en verantwoorden’ voor bedrijven uitgewerkt. Het trainingsprogramma is gericht op management en medewerkers. Het doel is de medewerker bewust te maken van het bestaan van het vertrouwensnetwetwerk, in het bijzonder het bedrijfsspecifieke informatie ecosysteem, de praktische doelen en de noodzaak van het vertrouwensnetwerk voor het effectief functioneren van het bedrijf, de afdeling en ook voor de medewerker zelf. Het door de leiding voldoen aan een (wettelijke) verantwoordingsplicht voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen vraagt nadere uitleg, in het bijzonder wat er van een medewerker praktisch wordt verwacht.

Toetsende werking

Het bewustmaken en trainen van management en medewerkers is mensenwerk. De boodschappen moeten aansluiten bij de belevingswereld van de medewerkers en de doelen en het beoogde pad er naartoe zijn onmiddellijk duidelijk. Het is erg stimulerend dat medewerkers hun ervaringen kunnen inbrengen. De opbouw van de kennis geeft een stimulans aan het willen veranderen. Het is dan ook essentieel dat regelmatig de kennisopbouw bij management en medewerkers wordt getoetst en desgewenst wordt bijgestuurd. 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? 

Vragen over onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.