Frankenslag 137, 2582 HH Den Haag
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Tag: AVG

Schakelt u ‘zomaar’ een verwerker in of denkt u eerst even na?

De tijd dat een onderneming alles van A tot Z zelf deed is al geruime tijd voorbij. U kent uw kernactiviteiten en maakt bedrijfseconomische beslissingen om taken wel of niet uit te besteden. Natuurlijk weet u dat de onderneming verantwoordelijk blijft als taken worden uitbesteed. Natuurlijk weet u dat er een verwerkersovereenkomst moet komen. Natuurlijk…
Read more

Privacy-verantwoording, Livit laat zien waarom en hoe!

In dit artikel nemen de schrijvers u mee waarom en hoe Livit de bescherming van persoonsgegevens en privacy van haar klanten organiseert, bewaakt en verantwoordt. Over 2018 heeft Livit voor de eerste keer een verantwoordingsverslag gemaakt, de Declaration of Accountability. Hiermee verantwoordt Livit zich naar het maatschappelijk verkeer zoals haar klanten en andere belanghebbenden over…
Read more

Nieuwe driedaagse Speed up Course: BIO

Duthler Academy heeft sinds kort een nieuwe driedaagse Speed up Course ontwikkeld. De naam van de Speed up Course is: implementeren van de BIO. De BIO staat voor Baseline Informatiebeveiliging Overheid en is een baseline die vanaf 1 januari 2019 van kracht is en moet in 2020 geïmplementeerd zijn. De BIO vervangt de huidige baselines…
Read more

De curator en de Avg

Bij insolventie van een rechtspersoon of een natuurlijk persoon kan de rechter het faillissement uitspreken en een curator benoemen. De curator moet het belang dienen van de schuldeisers door de failliete boedel te liquideren om zo mogelijk, de schuldeisers een uitkering te geven. De curator heeft zich hierbij te houden aan de wet- en regelgeving.…
Read more