Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Tag: DPIA

Heeft u uw verantwoording over 2019 en uw jaarplan voor 2020 al klaar?

U staat op het punt verantwoording af te leggen over de toereikendheid en effectiviteit van de beheersingsmaatregelen die u in 2019 heeft getroffen voor het beschermen van persoonsgegevens zoals die voortvloeien uit de wet, contractuele verplichtingen en beleid. Zo nodig neemt u in het bestuursverslag een samenvatting van de verantwoording op alsook het compliance jaarplan…
Read more

Data Protection Impact Assessment, wat en wanneer?

Welke verwerkingen hebben een hoog privacy risico? Wanneer bent u verplicht om een DPIA uit te voeren? Volgens art 35 Avg is voor een verwerking een DPIA verplicht indien de verwerking waarschijnlijk tot een hoog risico leidt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. In een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn 17 gevallen genoemd…
Read more

nl_NL
en_GB nl_NL