Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Tag: DPIA

Waarom is een DPIA een krachtig instrument voor organisaties?

In deze blog nemen wij u graag mee in onze gedachtengang wat wel een DPIA zou moeten zijn en welk krachtig instrument het kan zijn voor een bedrijf of instelling.

Wat zijn de verwachtingen van het privacy toezichtsarrangement?

Het moderne toezichtarrangement De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) beschikt over een modern toezichtsarrangement. Het doel van het arrangement is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) effectief en kostenefficiënt toezicht op de uitvoering van de wet uitoefent en dat de kosten voor toezicht zoveel als mogelijk neerslaan bij de verantwoordelijken (de bedrijven, instellingen en andere organisaties).…
Read more

Heeft u uw verantwoording over 2019 en uw jaarplan voor 2020 al klaar?

U staat op het punt verantwoording af te leggen over de toereikendheid en effectiviteit van de beheersingsmaatregelen die u in 2019 heeft getroffen voor het beschermen van persoonsgegevens zoals die voortvloeien uit de wet, contractuele verplichtingen en beleid. Zo nodig neemt u in het bestuursverslag een samenvatting van de verantwoording op alsook het compliance jaarplan…
Read more

Data Protection Impact Assessment, wat en wanneer?

Wanneer bent u verplicht om een DPIA uit te voeren? Volgens art 35 Avg is voor een verwerking een DPIA verplicht indien de verwerking waarschijnlijk tot een hoog risico leidt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. In een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn 17 gevallen genoemd waarvoor een DPIA verplicht is indien de…
Read more

nl_NL
en_GB nl_NL