Frankenslag 137, 2582 HH Den Haag
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Actueel

Nieuwe driedaagse Speed up Course: BIO

Duthler Academy heeft sinds kort een nieuwe driedaagse Speed up Course ontwikkeld. De naam van de Speed up Course is: implementeren van de BIO. De BIO staat voor Baseline Informatiebeveiliging Overheid en is een baseline die vanaf 1 januari 2019 van kracht is en moet in 2020 geïmplementeerd zijn. De BIO vervangt de huidige baselines…
Read more

De curator en de Avg

Bij insolventie van een rechtspersoon of een natuurlijk persoon kan de rechter het faillissement uitspreken en een curator benoemen. De curator moet het belang dienen van de schuldeisers door de failliete boedel te liquideren om zo mogelijk, de schuldeisers een uitkering te geven. De curator heeft zich hierbij te houden aan de wet- en regelgeving.…
Read more

Vragen over verantwoording (accountability)

In dit artikel wordt gekeken naar het begrip Accountability, zoals dit in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) wordt benoemd. Wat betekent het? Welke vragen roept het begrip op. Hoe worden organisaties verwacht aan het begrip invulling te geven? Om hier een enigszins zinvol gesprek over te hebben is het nodig om hetzelfde te verstaan…
Read more

Data Protection Impact Assessment, wat en wanneer?

“Onder de Avg kunt u verplicht zijn een zogeheten data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. U moet een DPIA uitvoeren als uw beoogde gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog…
Read more