Frankenslag 137, 2582 HH Den Haag
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Actueel

Belangrijkste privacy uitdaging voor gemeenten

Gemeenten verzamelen en verwerken veel persoonsgegevens. Ze hebben deze gegevens nodig om hun taken te kunnen uitvoeren. Deze taakgebieden (domeinen) verschillen vaak met elkaar en onderlinge uitwisseling van de gegevens tussen domeinen is daarom vaak niet toegestaan en zelfs binnen domeinen bestaan er soms strikte regels. Gemeenten verwerken daarom van inwoners vaak veel persoonsgegevens, soms…
Read more

Hoe krijg ik overzicht van verwerkingen?

“Breng uw gegevensverwerkingen in kaart. Documenteer welke persoonsgegevens u verwerkt en met welk doel u dit doet, waar deze gegevens vandaan komen en met wie u ze deelt. Onder de Avg heeft u een documentatieplicht, wat inhoudt dat u moet kunnen aantonen dat uw organisatie in overeenstemming met de Avg handelt. U kunt het register…
Read more

De rechten van betrokkenen

”Onder de Avg krijgen betrokkenen (de mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt) meer en verbeterde privacyrechten. Zorg er daarom voor dat zij hun privacyrechten goed kunnen uitoefenen. Denk daarbij aan bestaande rechten, zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Maar houd ook alvast rekening met nieuwe rechten, zoals het recht…
Read more

Bewustwording op de werkvloer

Sinds eind mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing. Dit zal u niet ontgaan zijn. In Nederland is het toezicht op de naleving van de Avg opgedragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op haar website heeft de AP een 10 -stappenplan opgenomen dat dient als voorbeeld om ervoor te zorgen dat organisaties…
Read more