Ga naar de inhoud
Home » Diensten » Bedrijfsjuridische functie » Organiseren van bedrijfsjuridische functie

Organiseren van bedrijfsjuridische functie

De juridische professionals van Duthler Associates werken actief mee met het verder ontwikkelen van de diensten van het MYOBI Vertrouwensnetwerk en de toepassing smart contracting. Duthler Associates draagt bij aan de Contract Board. Duthler Academy beheert bewustwordings- en trainingsprogramma’s voor het organiseren van de bedrijfsjuridische functie met behulp van de toepassing smart contracting.

Er is een duidelijke waardepropositie voor een bedrijf gebruik te maken van het MYOBI Vertrouwensnetwerk en de toepassing smart contracting. De professionals van Duthler Associates hebben voor verschillende bedrijfstypen businesscases en plannen van aanpak uitgewerkt. De meeste bedrijven die een bedrijfsjuridische functie implementeren en toepassen nemen de ondersteuning van Duthler Associates op in hun businesscase. Wij hebben een overzicht gemaakt van mogelijke betrokkenheid van Duthler Associates.

Beoordelen van de bestaande bedrijfsjuridische functie

Duthler Associates ontmoet bedrijven die zich aangesproken voelen met het thema effectief organiseren van de bedrijfsjuridische functie maar niet de status kennen van de bestaande juridische organisatie. Na het kosteloos registeren op het MYOBI Vertrouwensnetwerk kan de bedrijfsleiding aan de Juridische Coördinator van Duthler Associates vragen een onderzoek uit te voeren naar de bestaande juridische organisatie. De resultaten van een dergelijk onderzoek bestaan uit een inzicht in de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s van het aangaan van verplichtingen én vormen input voor het opstellen van de waarde propositie, business case en plan van aanpak voor het effectief organiseren van de bedrijfsjuridische functie met behulp van smart contrating en een passende contractportfolio.

Kennis- en verandermanagement

Voor het stap voor stap organiseren van de bedrijfsjuridische functie is kennis- en verandermanagement nodig. Het management en medewerkers bezitten veelal impliciete kennis die eerst expliciete gemaakt moeten worden om vervolgens veranderingen door te kunnen voeren. Voor een succesvol veranderproces is er balans nodig tussen de bedrijfs-, afdelings- en persoonlijke belangen.

Onafhankelijk van de bedrijfsomvang vraagt het implementeren van een bedrijfsjuridische functie van management en medewerkers veranderingsvaardigheid die met kennis- en verandermanagement georganiseerd wordt.

Professionals van Duthler Associates hebben vaker een dergelijke implementatie uitgevoerd. Zij maken gebruik van de bedrijfsspecifieke leeromgeving die een bedrijf krijgt bij een registratie op het MYOBI Vertrouwensnetwerk en bijpassende bewustwordings- en trainingsprogramma’s.

Een bedrijf kan vragen om een eigen aanpak voor het organiseren van de bedrijfsjuridische functie. Dat is uiteraard mogelijk. Wij bespreken graag de mogelijkheden.

Implementatie en beheer

Wij gaan ervan uit dat een bedrijf zelf zorgt voor de bemensing van de bedrijfsjuridische functie. Het kan een bewuste keuze zijn gebruik te maken van de professionals van Duthler Associates voor het vervullen van specifieke rollen bij het implementeren en in stand houden van de bedrijfsjuridische functie. Elke bedrijfsleiding maakt een dergelijke afweging.

De professionals vervullen onder andere de volgende rollen:

  • Voorbereiden van de implementatie bedrijfsjuridische functie (gezamenlijk opstellen van de agenda, beoordeling juridische organisatie, gezamenlijk bepalen van de veranderstrategie en opstellen van de waarde proposities, business cases en plannen van aanpak);
  • Vervullen van de rol van projectleider implementatie bedrijfsjuridische functie;
  • Voor specifieke bedrijfsactiviteiten de rol van Bedrijfsprocescoördinator vervullen. Veelal gaat het om HR, governance & compliance of inkoop van specifieke diensten;
  • Voor specifieke contracttypen de rol van vakinhoudelijke juridische beoordeling vervullen; of
  • Periodiek beoordelen van de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s.

Het uitvoeren van een rol voor een paar dagen per week is mogelijk. Wij beschouwen dat een externe professional.

Juridische ondersteuning

In het informatie ecosysteem op het MYOBI Vertrouwensnetwerk in de toepassing smart contracting is de knop “need legal support” opgenomen. Met deze knop kan de Bedrijfsprocescoördinator op elk moment de hulp inroepen van professionals van Duthler Associates en advocaten van First Lawyers.

De professionals zijn ingewerkt en bekend met de juridische context. De kennisopbouw bij de profesionals en de logistiek van MYOBI Vertrouwensnetwerk maken het mogelijk dat de inzet van de professionals beperkt blijft tot het beantwoorden van concrete vragen. Het terugvallen op professionals is niet alleen effectief maar ook kostenefficiënt.

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak?

Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl. Ook kunt u de service-eigenaar mr. Ans Duthler RFG benaderen.