Ga naar de inhoud

U ondersteunen met het organiseren van uw reputatiemanagement?

De bedrijfsleiding wenst haar partners (klanten, medewerkers en leveranciers) blijvend met vertrouwelijke, betrouwbare en beschikbare gegevens over de bedrijfsorganisatie te informeren. Andersom geldt dat ook. De bedrijfsleiding verwacht dat haar partners zich ook aan haar presenteren met betrouwbare gegevens. Door aantoonbaar verantwoordelijkheid te nemen voor het organiseren van compliance biedt de bedrijfsleiding het maatschappelijk verkeer zekerheid over de verwachte betrouwbaarheid van de gepresenteerde gegevens. 

Het opbouwen van vertrouwen met partners vergt inspanningen en kost tijd en geld. Het verliezen van het vertrouwen van partners kan door een enkele slordigheid ontstaan en snel plaatsvinden. Het managen van de reputatie van een bedrijf heeft dan ook de permanente aandacht van de bedrijfsleiding. Wij kunnen de waardepropositie van reputatiemanagement als volgt aangeven:

  • Partners kunnen met behulp van zekerheid over de betrouwbaarheid van elkaars bedrijfs- en persoonsgegevens de bedrijfsactiviteiten effectiever organiseren;
  • Onzekerheid over de betrouwbaarheid van elkaars bedrijfs- en persoonsgegevens leidt tot een verhoging van de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s; en
  • Zekerheid over de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit.

Wat is onze aanpak?

Het organiseren van het reputatiemanagement vraagt om een projectmatige aanpak en vervolgens beheerinspanningen. Het handmatig organiseren van de bedrijfs- en persoonsgegevens inclusief de bedrijfsgeheimen is arbeidsintensief. Bovendien is de houdbaarheid van het handmatig reputatiemanagement beperkt als gevolg van de vele mutaties aan de kant van de partners.

Het informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk kan uitkomst brengen omdat het systeem organisch wordt gevuld door met partners overeenkomsten te sluiten. De aandacht bij implementatie en beheer richt zich op:

  • Toegang hebben tot authentieke en generieke bronnen; 
  • Verwerken van “aangedragen” mutaties in bedrijfs- en persoonsgegevens; en
  • Opvolgen van verschillen uit verschillende bronnen.

Wij bieden een plan van aanpak, trainingsprogramma’s en capaciteit voor het organiseren van de implementatie en desgewenst het verzorgen van het beheer.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? 

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw (bedrijfs)compliance functie? Onze service-eigenaar, André Biesheuvel of één van zijn collega’s, bespreekt graag uw specifieke casus.