Ga naar de inhoud

Uw eigen contractbibliotheek samenstellen en beheren?

Het samenstellen en beheren van een contractbibliotheek vormt het fundament voor professioneel zakendoen. De contractbibliotheek sluit aan op de bedrijfsactiviteiten en past binnen het actuele wettelijke kader. Met behulp van een actuele contractbibliotheek en de functionaliteit ‘impacted contracts’ (deze functionaliteit ziet op de impact van wijzigingen in wet- en regelgeving op contracten in bibliotheken) ondersteunt het bedrijf haar contractmanagement. Hiermee wordt veelal voorzien in een belangrijk knel- en verbeterpunt.

Contractportfolio’s die door de Contract Board continu worden onderhouden en actueel zijn, kunnen bedrijfsspecifiek worden gemaakt. De bedrijfsspecifieke contracten en draaiboeken komen vervolgens terecht in de bedrijfsspecifieke contractbibliotheek. Contractbibliotheken zijn van strategische betekenis voor de diverse bedrijfsactiviteiten. Een contractbibliotheek voor bijvoorbeeld de bedrijfsactiviteit verkopen weerspiegelt de wijze waarop een bedrijf met (potentiële) klanten zaken wil doen. 

Het toepassen van actuele contractbibliotheken vraagt van medewerkers toereikende kennis van zaken. Er zijn kennisbanken, bewustwordings- en trainingsprogramma’s en er is een professionele tweedelijns ondersteuning beschikbaar voor de (verantwoordelijke) medewerkers zodat zij hun werk naar behoren kunnen uitvoeren.

Samenstellen contractbibliotheek

De samenstelling van de (bedrijfsspecifieke) contractbibliotheken is afhankelijk van de doeleinden van de bedrijfsactiviteit(en), van de contracten, van relevante wet- en regelgeving en de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s. Voor een aantal generieke bedrijfsactiviteiten (governance & compliance, verkopen, personeelsmanagement en inkopen) hebben wij contractbibliotheken ontwikkeld die dienen als een onderligger voor de bedrijfsspecifieke contractbibliotheken.

Contractbibliotheken moeten zorgvuldig worden samengesteld en beheerd, zowel bedrijfsmatig als vakinhoudelijk. Veranderende wetgeving en veranderende bedrijfsactiviteiten vragen hier ook om. Wij leiden desgewenst medewerkers op in het samenstellen en beheren van contractbibliotheken en in het contracteren met behulp van draaiboeken. 

Veelal organiseren wij, samen met de betrokken medewerkers, de bedrijfsmatige en vakinhoudelijke werkzaamheden. Wij ondersteunen de medewerkers bij het samenstellen en onderhouden van de contractbibliotheek, met contractensets en draaiboekitems. Ook kunnen wij ondersteunen bij het opbouwen of aanpassen van trainingsprogramma’s voor medewerkers die de contractbibliotheken toepassen.

Het opstellen en actueel houden van contractbibliotheken met contract- en draaiboekitems vormt het hart van de toepassing smart contracting waarmee de bedrijfsjuridische functie wordt georganiseerd.

Wat is de contract board?

Nieuwe en veranderende wetgeving, jurisprudentie, en best practices vormen voor de Contract Board de input voor het continue en professioneel onderhouden van de contractportfolio’s. Als dit leidt tot mogelijke of noodzakelijke aanpassingen in contractbibliotheken en afgesloten contracten, dan ontvangen de gebruikers een juridische update van de Contract Board (de functionaliteit impacted contract).This is just a placeholder to help you visualize how the content is displayed in the tabs. Feel free to edit this with your actual content.

Sectorale aanpak

De aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten bepalen de noodzaak van een contractbibliotheek. Voor bedrijven met een bescheiden bedrijfsomvang kan een sectorale contractbibliotheek voldoende zijn. Wij beheren voor specifieke sectoren een contractbibliotheek voor verschillende bedrijfstypes.

Beheer contractbibliotheken

Wij kunnen voor bedrijven de contractbibliotheken beheren, en ervoor zorgen dat de contracten en draaiboeken actueel blijven. Wij maken graag een afspraak en bespreken de mogelijkheden van het beheer van de contractbibliotheek. 

Het opbouwen en beheren van een contractbibliotheek vormt het fundament voor professioneel zakendoen. De contractbibliotheek sluit aan op de bedrijfsactiviteiten en past binnen het actuele wettelijke kader. Met behulp van een actuele contractbibliotheek en de functionaliteit ‘impacted contracts’ ondersteunt het bedrijf zijn contractmanagement. Hiermee wordt veelal voorzien in het oplossen van een belangrijk knel- en verbeterpunt.


Maak een afspraak en bespreek de juiste aanpak voor uw situatie

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw (bedrijfs)juridische functie? Onze service-eigenaar bespreekt graag uw specifieke behoefte, wensen en / of casus.