Ga naar de inhoud

Professionele juridische capaciteit voor de juiste werkzaamheden

Het kan een bedrijf aan professionele capaciteit ontbreken of het is een bewuste keuze externe professionals in te zetten voor specifieke werkzaamheden. Voor de bedrijfsleiding zijn het aandachtspunten bij het uitwerken van de businesscase: er is voldoende capaciteit nodig voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Wij leveren externe professionals op afroep of externe professionals die bepaalde rollen vervullen.

Hiervoor is ook nodig dat de professional past binnen het team en de werkzaamheden met behulp van betrouwbare bedrijfs- en persoonsgegevens, contractbibliotheken met contracttypen en draaiboeken en praktische IT-systemen kan uitvoeren. Desgevraagd voorzien wij in deze randvoorwaarden die het mogelijk maken de bedrijfsactiviteiten van een bedrijf effectiever te organiseren.

Tweedelijns ondersteuning

Een bedrijfsprocescoördinator kan vanuit het informatie ecosysteem met behulp van de knop ‘juridische ondersteuning’ aan ons een verzoek doen om een professional in te zetten die vervolgens een rol krijgt in een proces. De juridische ondersteuning kan bestaan uit:

  • het beoordelen van bestaande bedrijfsjuridische functie door een nulmeting uit te voeren;
  • vanuit de contractbibliotheek een bedrijfsspecifieke contractbibliotheek samenstellen;
  • het beantwoorden van specifieke vraagstukken of geven van een juridische risico-inschatting over een af te sluiten overeenkomst;
  • het vervullen van een rol voor bepaalde bedrijfsactiviteiten. Bijvoorbeeld het vervullen van de rol van Bedrijfsprocescoördinator Personeelszaken;
  • het verzorgen van kennisoverdracht en trainingen;
  • het vertegenwoordigen bij escalatie nakomen van contractuele verplichtingen; en/of
  • het uitvoeren van legal audits.

Leg uw zaak aan onze juristen voor.


Maak een afspraak en bespreek de juiste aanpak voor uw situatie

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw (bedrijfs)juridische functie? Onze service-eigenaar bespreekt graag uw specifieke behoefte, wensen en / of casus.