Uitwerken van de financiële businesscase voor uw (bedrijfs)juridische functie

Het uitwerken van de financiële businesscase voor het toepassen van de bedrijfsjuridische functie met de toepassing smart contracting is voor elk bedrijf anders. Gezien de aard van de dienstverlening kunnen alle bedrijfsactiviteiten meer of minder profiteren van het maken van afspraken met partners en nagaan in hoeverre de afspraken worden nagekomen, het contractmanagement.

Met de juiste middelen de businesscase uitwerken

Een bedrijf kan, met behulp van onze aangereikte middelen, zoals de kennisbanken, de servicedesk, de bewustwordings- en trainingsprogramma’s en op afroep professionele juridische ondersteuning, de bedrijfsjuridische functie organiseren. Niet alle bedrijven beschikken over de capaciteit de bedrijfsjuridische functie effectief te organiseren en doen een beroep op professionele ondersteuning op afroep. Deze ondersteuning gaat verder dan het inhuren van een jurist die een set van standaardcontracten samenstelt zonder dat rekening wordt gehouden met het karakter van de bedrijfsactiviteiten. De professionele ondersteuning zoals wij die voorstaan is gericht op het realiseren van de waardeproposities volgens een plan van aanpak met duidelijke producten en mijlpalen.

Al door “slechts” de bedrijfsjuridische functie te organiseren ontstaat voor een bedrijf met een bescheiden bedrijfsomvang een aantrekkelijke financiële businesscase. Gaat de bedrijfsleiding aan de slag met het effectiever organiseren van de bedrijfsactiviteiten dan neemt de waardepropositie toe, de kostenstructuur blijft gelijk en de inkomstenstromen nemen exponentieel toe.

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw bedrijfs(juridische) functie? Onze service-eigenaar, mr. Ans Duthler of haar collega’s, bespreken graag uw specifieke casus.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw bedrijfs(juridische) functie? Onze service-eigenaar, mr. Ans Duthler of haar collega’s, bespreken graag uw specifieke casus.