MYOBI verenigt de belangen van het individu en de organisatie

Het serieus nemen van rechten MYOBI neemt de rechten van het individu serieus. Het gaat erom dat het individu regie uitoefent over met wie en onder welke voorwaarden de eigen gegevens gedeeld mogen worden. Het individu zal afspraken willen maken met organisaties of met andere individuen. Het belang van het individu is grip houden op het eigen leven door regie te houden over de eigen gegevens. MYOBI neemt de rechten van organisaties serieus. De regie…
Read more