Ga naar de inhoud

Inrichten en onderhouden van de bedrijfsjuridische functie

De bevindingen uit de nulmeting kunnen aanleiding zijn om de beoogde bedrijfsjuridische functie in te richten voor één of voor meerdere bedrijfsactiviteiten. Een belangrijke rol is weggelegd voor medewerkers uit de eigen organisatie. Zij krijgen bepaalde taken en verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van de bedrijfsjuridische functie. Er zullen workshops voor relevante medewerkers worden samengesteld. De bevindingen van de nulmeting geven ook richting aan het samenstellen van businesscases. Het vertrekpunt is het per bedrijfsactiviteit beschrijven van:

  • de karakteristieken van een bedrijfsactiviteit;
  • het subject van de te maken afspraken (met wie); en
  • het object van de te maken afspraken (waarover).

Op basis van de uitkomsten van de nulmeting kan vervolgens een draaiboek voor het organiseren van bedrijfsactiviteiten worden gemaakt en een contractbibliotheek worden samengesteld. Prototypes daarvan worden getest in bedrijfsactiviteiten, waarna ze kunnen worden aangepast en definitief gemaakt. Hierna worden de implementatie, migratie en operationalisering opgepakt.

Wat is de aanpak?

Wij gaan ervan uit dat een bedrijf zelf zorgt voor de bemensing van de bedrijfsjuridische functie. Het kan een bewuste keuze zijn gebruik te maken van onze professionals voor het vervullen van specifieke rollen bij het implementeren en in stand houden van de bedrijfsjuridische functie. Wij vervullen onder andere de volgende rollen:

  • Voorbereiden van de implementatie van de bedrijfsjuridische functie (gezamenlijk opstellen van de agenda, beoordeling juridische organisatie, gezamenlijk bepalen van de veranderstrategie en opstellen van de waardeproposities, businesscases en plannen van aanpak);
  • Vervullen van de rol van projectleider;
  • Voor specifieke bedrijfsactiviteiten de rol van bedrijfsprocescoördinator vervullen. Veelal gaat het om HR, governance & compliance of inkoop van specifieke diensten;
  • Voor specifieke contracttypen de rol van vakinhoudelijke juridische beoordeling vervullen; of
  • Periodiek beoordelen van de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s.

Het uitvoeren van een rol voor één of meerdere dagen per week is mogelijk. 

Trainingsprogramma

Het doel van de trainingen is het creëren en vaststellen van het draagvlak en het bepalen van de benodigde verandercapaciteit van relevante medewerkers voor het succesvol doorlopen van een veranderproces.

De uitkomsten van de training (en) voorzien in een basis voor het formuleren van beleid en strategie om de bedrijfsjuridische functie effectief te organiseren en daarmee de achterliggende bedrijfsactiviteiten. De strategie bestaat uit een actielijst met duidelijke doelen om het beleid te operationaliseren. De doelen zijn geprioriteerd in mijlpalen.

Betrokken rollen binnen het traject

Direct betrokken medewerkers zoals de bedrijfsbeheerder, de bedrijfsprocescoördinator, de juridische autoriteit en de tekeningsbevoegde  zullen duidelijke draaiboeken met het management willen afspreken, degelijke vakinhoudelijke en operationele training wensen te volgen en willen weten op wie ze kunnen terugvallen op het moment dat het nodig is.

Het organiseren van de bedrijfsjuridische functie zal voor elke bedrijfsactiviteit anders zijn. Er zijn scenario’s voor het inrichten en implementeren van de toepassing smart contracting beschikbaar. Bij het beheren of optimaliseren van de bedrijfsjuridische functie zijn de ervaringen van de medewerkers met contracttypen en hiermee samenhangende draaiboeken van belang.

Het beheren van de bedrijfsjuridische functie heeft betrekking op het verhogen van het volwassenheidsniveau van de bedrijfsjuridische functie per afdeling.


Maak een afspraak en bespreek de juiste aanpak voor uw situatie

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw (bedrijfs)juridische functie? Onze service-eigenaar bespreekt graag uw specifieke behoefte, wensen en / of casus.