Waarom wij?

Juridische ondersteuning nodig? Wij helpen u graag.

De professionals hebben aantoonbare affiniteit met IT- en privacyrecht en hanteren een marktconform uurtarief. Het is mogelijk een strippenkaart af te nemen.

aanspreekpunt voor juridisch advies en ondersteuning

Ondersteunen en/of vervullen de rol van bedrijfsjurist. Vormgeving aan interne reglementen, begeleiden van aanbestedingstrajecten en maken of scherpen zij contractafspraken aan zoals arbeidsovereenkomsten, privacyovereenkomsten, etc.​

Beoordelen van (privacy) beleid en protocollen binnen de organisatie

De juridisch professionals zijn gespecialiseerd beleid en protocollen te beoordelen conform wet- en regelgeving.

Het beoordelen en opstelling van overeenkomsten

Opstellen en begeleiden van contracten (bijvoorbeeld privacyovereenkomsten, inkoopcontracten, arbeidscontracten, licentieovereenkomsten, SLA's (service level agreements), etc.

Adviseren van de directie omtrent compliance

Juridisch professionals zijn experts in het adviseren van directie omtrent compliance.

Legal counseling

Het voorzien in ondersteuning en advisering

Duthler Associates kan voorzien in de behoefte aan juridische advisering en ondersteuning in de vorm van legal counseling.

Een verzoek nemen wij in behandeling door eerst aan u voor te leggen hoe wij denken het verzoek te beantwoorden en binnen welk budget. Vervolgens na uw akkoord gaan wij aan de slag. Zouden wij onverhoopt het goedgekeurde budget dreigen te overschrijden dan treden wij met u in overleg.

De professionals van Duthler Associates hanteren een marktconform uurtarief.

Klanten

FAQ

Is het mogelijk een 'strippen/knipkaart' af te nemen zodat een jurist direct kan worden geraadpleegd?

Jazeker, dat kan. Onze werkwijze is dat wij een vraag in behandeling nemen, een indicatie geven hoelang wij bezig zijn en ná uw akkoord gaan wij aan de slag.

Is er een servicedesk voor vragen en opmerkingen?

Ja, wij gebruiken een self-service portaal van Topdesk. Klanten krijgen een eigen account om vervolgens de servicedesk te gebruiken.

Wat als het maximum aantal uren worden overschreden?

Wij zullen vroegtijdig aangeven wanneer dit dreigt te gebeuren. Het is mogelijk het aantal uren te vergroten.

Krijg ik één aanspreekpunt binnen Duthler Associates?

Een klant krijgt toegang tot het self-service portaal en krijgt een accountmanager (of jurist) toegewezen zodat er contact gehouden kan worden voor vragen, op- en aanmerkingen.

Wat is de werkwijze?

Een vraag of een probleem nemen wij pas in behandeling door eerst aan u voor te leggen hoe wij denken de vraag te beantwoorden en binnen welk budget.

Hoe snel kan er begonnen worden? En hoe snel word ik geholpen?

Nadat de strippenkaart is afgenomen kan er direct begonnen worden. Wanneer een vraag of probleem aan ons wordt gesteld gaan wij direct aan de slag en proberen wij binnen 2 werkdagen te reageren.

Mijn naam is Jetse Biesheuvel en ik help u graag.

Fulfilment legal

Kom vrijblijvend in contact voor een afspraak, vrijblijvende offerte of factsheet.